Algemene voorwaarden

Annuleringsregeling
Je kunt je inschrijving voor een open training tot zes weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren, via info@visual-practice.nl.

    Bij annulering tussen zes en twee weken voor aanvang van de training brengen wij 50% van de trainingsprijs in rekening.
    Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training brengen wij de gehele trainingsprijs in rekening.
    Als de deelnemer op de eerste trainingsdag niet aanwezig is, zien wij dit als een annulering.
    Bij verhindering mag een deelnemer altijd een plaats laten innemen door een vervanger.


Privacyverklaring

Verzameling van persoonsgegevens
Als je gebruik maakt van onze diensten (zoals het volgen van een training of workshop of het laten ontwikkelen van een visueel verhaal) verzamelen wij persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kunnen we onze diensten niet leveren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn je naam en e-mailadres. Deze gegevens slaan wij op in een databestand. De gegevens worden opgeslagen en bewaard, totdat jij je afmeldt of vraagt om de gegevens te wissen. Wij nemen alleen gegevens op die jij zelf aanlevert. Van degene die onze dienst betaalt verzamelen we ook factuurgegevens (naam, bedrijfsnaam, adresgegevens). De gegevens slaan wij op en bewaren wij in ons boekhoudprogramma, totdat jij je afmeldt of vraagt om de gegevens te wissen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem daarvoor contact op via info@visual-practice.nl.


Bewaartermijn van gegevens
Visual Practice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig.

Delen met anderen
Visual Practice verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Visual Practice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of je hebt aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@visual-practice.nl.

Contact

+31 (0)6 413 765 94
info@visual-pratice.nl
Mgr. Zwijsenplein 25F
5331 BE Kerkdriel


Copyright © 2020. Sanne training & coaching.